Sex Work and Human Rights

Translated Blog Post

Шведска: Земја која не прифаќа мајки – сексуални работнички

Земја која не прифаќа мајки – сексуални работнички [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Сексуална работничка од Шведска го изгубила старателството над нејзиното дете поради својата работа 1

Östra Göinge, Шведска, 13 Јануари, 2018.

Мајката е уништена со судска одлука.

Една мајка која работела како сексуална работничка во Östra Göinge, едно село во Шведска го изгубила својот син поради својата професија. Таа ги нудела своите сексуални услуги преку Интернет. Почнала да работи како сексуален работник откако паднала во финансиски проблеми кога нејзиниот син имал само три месеци. Таа ги канела своите клиенти во сопствениот стан нудејќи им сексуални услуги за пари. Нејзината месечна заработка изнесувала околу 2.000-2.300 евра месечно.

“Мајката и нејзиниот син најчесто живееле изолирани од светот, освен за посетите од нејзините клиенти. Многу често се случувало клиентите да го прекинат сексот со мајката кога бебето ќе се разбудело. Неговото креветче било веднаш до креветот на мајката. Мајката се изјаснила дека детето во ниедна ситуација не изгледало исплашено, но сепак било љубопитно за тоа што се случува. Откако ќе се разбудело, мажите веднаш си заминувале од дома, особено оние кои имале деца, сфаќајки ја целосно ситуацијата,“ се вели од Управниот суд.

Сè се разоткрило откако едно засегнато лице ја пријавило мајката во социјална служба, при што синот веднаш и бил одземен. Ова се случило без никаква претходна формална проценка на ситуацијата, иако активностите на мајката беа потврдени преку нејзините онлајн реклами. 

Управниот суд особено става акцент на фактот што мајката ги поканувала своите клиенти во нејзиниот дом. Според судот, постоел значителен ризик дека здравјето и развојот на детето ќе бидат оштетени од целокупната ситуација.

Откако детето и било одземено, мајката веднаш ги прекинала своите услуги. Сепак, Управниот суд сметал дека се уште постои ризик дека ќе го повтори своето однесување и затоа одлучил дека синот треба да остане под државната заштита согласно Законот за грижа на млади (LVU). Покрај тоа, судот утврдил дека мајката покажала рамнодушност во однос на безбедноста и заштитата на нејзиниот син, со тоа што ги носела непознатите мажите во својот стан.

Наместо сексуална работа, мајката сега е во потрога по друга работа, а во меѓувреме, аплицирала за социјална поддршка од владата, иако смета дека сепак нема да може да заработува толку колку што заработувала како сексуална работничка. Мајката, исто така, изјавила дека е во постојан контакт со нејзината мајка, која ветила дека ќе и помогне.

Според Управниот суд, таа е “загрижена за последиците на нејзиниот син”. Исто така, може да поднесе жалба против одлуката на судот во Административниот апелационен суд во Гетеборг во рок од три недели.
 CCJ Article

Кликнете на сликата за да ја прочитате целата статија (Англиска верзија)


Превод од СТАР-СТАР – Првиот колектив на сексуални работници на Балканот. Овој превод првпат беше објавен на веб-страницата на СТАР.

CTAP-CTAP Logo“СТАР и сексуалните работници веруваат дека почитувањето на основните човекови права и слободи и правото на слободен избор на професија, се основните принципи за здраво, толерантно и слободно општество. … СТАР СТАР се залага за свет без насилство во кое сексуалните работници слободно работат, а почитувањето на основните човекови права и слободи се основни принципи за демократско и толерантно општество.”

Можете да го следите на Твитер и Фејсбук.

Сексуалните работници и сојузниците преведуваат, Уредување + дизајн

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“СРСП има за цел да стане мрежа на сексуални работници и нивни сојузници кои можат да преведуваат, уредуваат и дизајнираат извештаи, известувања, академски, блоговски и новинарски статии, презентации, постери, дури и описи на фотографии со цел да споделат знаење во врска со сексуалната работа и да премостат културолошки и јазични бариери.”

Ве молиме кликнете тука за информации за SWAT на 18 јазици. Те молам контактирајте го SWAT преку е-пошта ако сакате да придонесете со своите вештини. Исто така, вие сте поканети да се придружите на SWAT Фејсбук групата


(Информации за лиценца на англиски јазик. Ве молиме почитувајте ја лиценцата Криејтив комонс.) The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Помогнете да го ширите зборот!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La Suède: Pas un pays pour les mères qui sont travailleuses sexuelles

Pas un pays pour les mères qui sont travailleuses sexuelles [Photo by 12019-10269 images, Fingerprint by Kurios]

Une mère travailleuse sexuelle perd la garde de son enfant  1

Östra Göinge, Suède. 13 janvier 2018.

La mère est dévastée par la décision du tribunal.

La mère travaillait comme travailleuse sexuelle dans un village d’Östra Göinge, où elle annonçait ses services par Internet. Elle a commencé à faire cela après avoir eu des ennuis financiers quand son fils n’avait que deux à trois mois. Elle invitait des hommes à son appartement et avait des rapports sexuels avec eux en échange d’argent. Son revenu était d’environ 2000-3000 euros par mois.

La mère et son fils vivaient de façon plus ou moins isolée, à part les visites de ses clients, qui arrêtaient les rapports sexuels avec la mère si le garçon se réveillait dans son berceau à côté du lit. La mère disait que le garçon ne semblait jamais avoir peur, mais s’intéressait à eux. Quand le garçon se réveillait, les hommes rentraient chez eux, comprenant la situation, comme ils avaient des enfants eux-mêmes, selon la décision du Tribunal administratif.

Tout a été révélé quand une personne a dénoncé la mère aux services sociaux, suite à quoi le fils a été pris en charge. Cela s’est passé sans aucune évaluation formelle de la situation, bien que les agissements de la mère aient été confirmés par ses annonces en ligne.

Le Tribunal administratif a attaché une importance particulière au fait que la mère avait invité des étrangers à avoir des rapports sexuels chez elle. Selon le tribunal, la situation générale signifiait qu’il existait un risque significatif de dommages pour la santé et le développement du fils.

Selon la mère, elle a arrêté le travail sexuel depuis que son fils a été pris en charge. Néanmoins, le Tribunal administratif a cru possible qu’elle ne répète son comportement, et pour cette raison a décidé que le fils doit rester placé en accord avec la Loi sur la prise en charge des jeunes personnes (LVU). En outre, le tribunal a retenu que la mère a fait preuve d’indifférence envers la sécurité et la protection de son enfant en amenant des étrangers mâles à son appartement.

Au lieu de travail sexuel, la mère va maintenant chercher un autre travail, et entre-temps a demandé des aides à l’État, bien quelle comprenne que ces paiements ne se monteront pas à 2000-3000 euros comme le revenu de son travail sexuel. La femme a également constaté qu’elle a repris contact avec sa mère, qui a promis de l’aider.

Selon le Tribunal administratif, elle est « dévastée par les conséquences pour son fils ». Elle peut faire appel de la décision du tribunal devant la Tribunal administratif d’appel de Göteborg dans un délai de trois semaines.

CCJ Article

Cliquez sur l’image pour lire l’article complet (Version anglaise)


Traduction pour SWAT par Cornelia Schneider, une activiste travailleuse sexuelle indépendante.

SWAT  – Les travailleurs/-ses sexuelLEs et leurs alliéEs traduisent, éditent et dessinent

SWAT Logo © Helen Chan for SWAT

“SWAT vise à devenir un réseau de travailleurs/-ses sexuelLEs et alliéEs capables de traduire, éditer et dessiner des rapports, documents d’information, des articles académiques, de blog et d’actualités, des présentations, des affiches, ou même des légendes de photos, afin de partager des connaissances sur le travail sexuel à travers les barrières culturelles et linguistiques.”

Veuillez cliquer ici pour plus d’informations sur SWAT en 18 langues. S’il vous plaît contactez-nous par e-mail et dites-nous quelles compétences vous voudriez nous apporter. Nous vous invitons également à rejoindre le groupe Facebook SWAT


(Informations de licence en anglais. Merci de respecter la Licence Creative Commons.) The Swedish original of this article was written by Carl-Johan Liljedahl and first published as “Barn till prostituerad omhändertas” (Child of prostitute taken into care) at Kristianstadsbladet (January 13th, 2018). The terms “prostitution/prostitute” and “sex buyer” were replaced with “sex work/sex worker” and “client.” The copyright for the original article lies with Kristianstadsbladet. It is not licensed under a Creative Commons License.

The images and tweets above and below did not appear in the original article. Translations of articles do not represent endorsements of titles, images, terms used or views expressed therein, or of the authors who have written or the media outlets that published them. 

Photo: 12019/10269 Images Illustration: Kurios (Pixabay); Font: Last Soundtrack


Aidez à faire passer le mot!


“Sex workers have the same rights as everyone else” – Press Release by Voice4Sexworkers

Research Project Germany

Voice4Sexworkers Header

Amnesty International supports the human rights of sex workers and calls for the decriminalisation of sex work

Please click here to view the German original.

At the conclusion of its International Council Meeting in Dublin on August 11th, 2015, Amnesty International voted to henceforward support sex workers’ human rights and call for the decriminalisation of sex work.

Voice4Sexworkers, an NGO by and for sex workers, welcomes the long overdue decision by Amnesty International, as the global sex workers’ rights movement has demanded the very same since decades already.

In Germany, for instance, abolishing the pimping law [§181a of the German Criminal Code] was already suggested in 1973, since labour exploitation and taking advantage of the plight of third parties are already prohibited in accordance with the human trafficking law [§233 of the Criminal Code].*

People who work in the sex trade are not helped by destroying its logistics and…

View original post 494 more words


Prostitution abolitionists violate our rights!

Real Woman Support Sex Worker Rights. Photo by Zoccole Dure, All Rights Reserved.Photo by Zoccole Dure. All Rights Reserved.

Italian feminist blogger Eretica Whitebread recounts her conversation with an Italian sex worker living and working in Germany.

Originally posted on Research Project Germany

Clicca qui per la versione italiana di “Le abolizioniste della prostituzione violano i nostri diritti!”. Please note that the copyright for this article lies with Abbatto i Muri and is not licensed under a Creative Commons License.

By Eretica Whitebread

I wrote this article after a conversation I had with F., an Italian sex worker living in Germany. She works at a place that is perfectly legal and pays taxes. She has a son from a previous relationship and her current partner is a woman. A few years ago, she moved away from Italy, where she had been charged with abetting ‘exploitative prostitution’. At the time, she was sharing an apartment with another sex worker. They had intended to help each other in order to work more safely. But under Italian laws, merely living with a sex worker can put you in trouble and see you charged with ‘exploiting the prostitution of others’.

After she served her sentence, F. chose to relocate to Germany, but currently, she feels quite unsettled there. Having already suffered due to the unfair legal charge in Italy, which made her the victim of a law that criminalised her without reason, a law not intended to support her in any way, she now learnt from the news that fanatic feminists want to make sex work illegal, thus driving sex workers underground. F. is afraid that she might again face a law that will criminalise her job.

View original 729 more words


Plus de droits pour les victimes de la traite des êtres humains

Research Project Germany

UN Member States appraise Global Action Plan to combat human trafficking. Photo: United NationsLes États membres de l’ONU évaluent le plan d’action mondial de lutte contre la traite des êtres humains. Photo: Nations Unies. Photo: Mark Garten/ONU

Entretien avec Heike Rabe, conseillère politique à l’Institut allemand pour les droits humains (Deutsches Institut für Menschenrechte)

L’ONU appelle à une lutte mondiale contre la traite des êtres humains. En Allemagne, l’accent est mis sur la prostitution forcée.* Dans une interview réalisée par Ute Welty pour le service des actualités allemandes detagesschau.de, l’avocate Heike Rabe déplore le manque de données fiables. Elle ne pense pas grand bien des intentions pour resserrer la loi sur la prostitution.

S’il vous plaît notez que le droit d’auteur pour cette interview est avec tagesschau.de et qu’elle n’est pas soumise à une licence Creative Commons.

Qui est victime de traite des êtres humains? Est-ce principalement le problème de ce qu’on appelle la prostitution forcée?

Lorsque l’on parle de traite…

View original post 1,457 more words